Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

Piłka nożna w grupie 0A i 0B

17-03-2017
     Dnia 13.03.2017 r. w grupie O a i 0 b integracyjnej odbyły się bardzo ciekawe zajęcia zorganizowane przez tatę Oliwiera z grupy O b - pana Radosława Nawrockiego.
    Dzieci rozpoczęły zajęcia rozgrzewką, która kształtowała u nich koordynację ruchową. Zajęcia sportowe miały na celu kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku, wdrażanie do samodyscypliny w czasie ćwiczeń, rozwijanie inwencji twórczej uczniów poprzez prowadzenie przez nich fragmentów zajęć. Podczas treningu rozwijali wszystkie zdolności motoryczne: szybkość, zwinność, gibkość, skoczność oraz siłę i wytrzymałość. Ćwiczenia wpłynęły na kształtowanie prawidłowej postawy ciała, udoskonaliły sprawność kondycyjną i koordynacyjną. Pan Radosław Nawrocki przedstawił dzieciom podstawowe zasady gry w piłkę nożną. Uczniowie poznali elementy techniki: poruszania się w obronie i ataku, strzały i podania. Kolejnym celem była nauka i doskonalenie techniki i taktyki: uderzenie i przyjęcie piłki wewnętrznym podbiciem i zewnętrzną częścią stopy i prowadzenie piłki ze zmianą kierunku i ominięciem przeciwnika. Oprócz tych umiejętności dzieci uczyły się również współpracy w zespole.
    Zajęcia miały również na celu propagowanie sportu amatorskiego, upowszechnianie kultury fizycznej, promocję zdrowego trybu życia i stworzenie dzieciom z różnych środowisk szans na rozwój swoich sportowych talentów i umiejętności.
   Zajęcia sportowe przede wszystkim przyniosły dzieciom radość z gry i miały na celu zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Na pewno zdobyte umiejętności przydadzą się uczniom na co dzień, a każdy z nich zrozumie potrzebę aktywności ruchowej.
   Dziękujemy panu Radosławowi Nawrockiemu za zorganizowanie nam zajęć sportowych, a także za mile i owocnie spędzony czas.
 
Grupa 0 a i 0b integracyjna
 
   Wychowawczynie:
Elżbieta Baczewska,
Bożena Puchalska,
Katarzyna Zakrzewska