Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

„Szczęśliwi czy smutni, pokaż to poprzez sztukę!"

23-08-2021

    Pani Bożena Puchalska ze Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku otrzymała Odznakę Jakości - eTwinning Quality Label za projekt „Happy or sad, show it through art!” (2020 - 2021) przyznaną przez Krajowe Biuro eTwinning. 

Uczniowie klasy 1 b otrzymali eTwinning Pupil Quality Label - Odznakę Jakości jako uczeń za projekt „Happy or sad, show it through art!”. 

Odznaka Jakości przyznawana jest projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, w interesujący sposób korzystają z technologii TIK, swoje działania opierają na międzynarodowej współpracy, a w ich efekcie powstają wspólne rezultaty. 

Celem przyznawana Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach e-Twinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską. 

 

Gratulujemy udanego projektu. Projekt spełnił kryteria KOJ, 20.07.2021 r. 

  

A oto jakie działania zostały podjete:

Uczniowie z klasy 1 b razem z wychowawczyniami p. Elżbietą Baczewską  i p. Bożeną Puchalską w roku szkolnym 2020/2021 zakończyli udział w Projekcie eTwinning „Szczęśliwi czy smutni, pokaż to poprzez sztukę!". W tym projekcie skupiliśmy się na emocjach. Zajęliśmy się emocjami takimi jak szczęście, smutek, złość, zazdrość, strach i miłość i znaleźliśmy sposoby ich wyrażenia poprzez sztukę. 

            Ogólnymi celami projektu było:
1) Rozpoznawaj emocje i wyrażaj je poprzez sztukę.
2) Wzbogać swoje doświadczenia, nawiązując kontakt z uczniami z innych krajów, ich języka i kultury.
3) Rozwijaj swoją kreatywność.
4) Popraw swoje umiejętności współpracy i komunikacji. 

Uczniowie wnieśli bardzo duży wkład we wszystkie cele i zadania realizowane w projekcie.  

Podczas pracy nad projektem rozwinęłyśmy kluczowe kompetencje, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej takie jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, takie jak komunikacja i współpraca w grupie, w parach, inicjatywność oraz świadomość i ekspresję kulturalną, rozwijana była w uczniach ciekawość świata, motywacji do poznawania kultury własnego kraju, a także kształtowana została postawa otwartości wobec innych kultur (podczas wszystkich przedmiotów edukacji wczesnoszkolnej). Zostały stworzone warunki uczniom do prezentowania swych osiągnięć w formie pokazów, przeglądów, tak, aby odczuwały satysfakcję ze swojej działalności twórczej. 

Pani Bożena Puchalska utworzyła prezentacje o Białymstoku, a także prezentację SP 50 i naszych uczniach, aby się lepiej poznać. Utworzyła quiz o Polsce, a następnie z uczniami podczas zajęć graliśmy w nie. W ten sposób w zabawny sposób dowiedzieliśmy się więcej o każdym kraju partnerskim. Stworzyła prezentację o tradycjach świątecznych, bożonarodzeniowych, noworocznych i wielkanocnych w naszym kraju. Utworzyła - Słownik emocji. Stworzyliśmy wspólne chmury słów na temat każdej emocji. Każdy uczeń napisał w krótkim zdaniu, co sprawia, że jest szczęśliwy, smutny, zły, przestraszony, zazdrosny i kochany. Uczniowie wykonali rysunki dla każdej emocji. Następnie wybrali swoje ulubione rysunki, a my stworzyliśmy wspólny kolaż dla każdej emocji.  

Uczniowie z wielką radością wykonywali kolejne zadania. Wysyłaliśmy zwyczaje do innych krajów, aby poznać tradycje naszych sąsiadów. Były quizy, puzzle, rysunki, prezentacje... W projekcie było wiele zadań i świetnych pomysłów. Uważam, że udział w tym projekcie poprawił postrzeganie emocji przez uczniów, znajomość siebie i swoich potrzeb, reakcji na emocje, także poprawił znajomość języka angielskiego, poprawił umiejętności uczniów w zakresie ICT. Uczniowie rozwijali swoją kreatywność poprzez sztukę, ilustracje, a także tworzenie wspólnej opowieści pt.: „Sekret kraju emocji”. Został stworzony kolaż emocji na podstawie rysunków wszystkich Partnerów Projektu, a także została stworzona strona z opisem projektu i wspólnymi wynikami projektu.