Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - etap wojewódzki-wyniki-udostępnianie prac.

16-02-2017

     Etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego odbył się 20.02.2017 r. (poniedziałek) w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 96. WYNIKI.

       Uprzejmie informuję, iż prace ze stopnia wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego będą udostępniane do wglądu w następujących terminach:

 23.02.2017 r.(czwartek)- godz.18.00-19.00 (sala 221)

24.02.2017 r. (piątek) –godz.13.15-14.15 (sala 218)

27.02.2017 r.(poniedziałek) –godz.8.00-8.45 (sala 217)

     Zgodnie z regulaminem prace konkursowe udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu.

    Odwołanie od wyników stopnia wojewódzkiego wnosi się w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia ogłoszenia listy finalistów i laureatów konkursu za pośrednictwem Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej powołanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

    Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

                                                                               Grażyna Makuszewska