Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

23-12-2020
     W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet III dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wpieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży nasza szkoła otrzymała środki finansowe na zakup książek na kwotę 15 000,00 zł. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 872 woluminy (w tym zakupiono 146 egzemplarzy lektur zgodnych z nową podstawą programową).
     W oparciu o propozycje uczniów w ramach „Pudełka książkowych marzeń do spełnienia”, a także na podstawie rozmów przeprowadzonych z nauczycielami i rodzicami stworzyliśmy wykaz książek, który następnie był konsultowany z Przewodniczącym Rady Rodziców i Przewodniczącą Samorządu Szkolnego.
     Zakup książek to nie jedyna zaleta projektu. Zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Rozwijaliśmy współpracę z instytucjami zewnętrznymi. Zorganizowaliśmy wystawę prac na terenie Książnicy Podlaskiej. Nasi uczniowie uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku takich jak: Podlaskie Spotkania
z Pisarzami i Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom. Dużym zainteresowaniem cieszył się ogólnopolski konkurs promujący czytelnictwo „Wielka Liga Czytelników”. W bibliotece szkolnej został zorganizowany kącik „Środa z nowością”, w którym były eksponowane książki zakupione w ramach programu.
     Cała społeczność naszej szkoły zaangażowała się w promocję czytelnictwa poprzez realizację projektów w oparciu o księgozbiór biblioteki szkolnej, m.in. w świetlicy szkolnej odbywały się „Poranki z książką”, „Spotkania z bajką” oraz wiele działań w ramach projektów: „Wędrówki po rymach Brzechwy i Tuwima ” oraz „Szanuj siebie i innych”. Uczniowie klas starszych uczestniczyli w „Tygodniu z książką w języku angielskim” oraz brali udział w projektach takich jak: „Książka jest dobra na wszystko”, „Klub Przyjaciół Książki ” czy „Międzypokoleniowe spotkania” realizowane przez Szkolne Koło Wolontariatu.
     Program został zrealizowany zgodnie z założeniami. Realizacja programu przyczyniła się do znacznego wzbogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej, a także wpłynęła na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów. Program zintegrował różnorodne działania całej naszej społeczności wokół promocji czytelnictwa w szkole i środowisku lokalnym.
     Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w realizację tego programu,
a chętnych zapraszamy do biblioteki.