Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

Projekt Erasmus +

14-12-2020
     Miło jest nam poinformować, iż nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu w ramach międzynarodowego programu Erasmus + (KA101 - Mobilność kadry edukacji szkolnej).
      Projekt nosi tytuł: „Zaangażuj się - dokonaj zmiany! Wykorzystanie nowych technologii
i nieformalnych metod nauczania jako szansa dla wzmocnienia edukacji włączającej w szkole podstawowej” i będzie trwał do 30.11.2021 r. Bierze w nim udział 13 nauczycieli, pragnących skonfrontować swoją wiedzę oraz umiejętności z kadrą europejską, a następnie podzielić się zdobytym doświadczeniem z całą Radą Pedagogiczną SP 50.
     Celem projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego pracowników szkoły poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach metodycznych (6 osób weźmie udział w szkoleniu „Web Solutions for the Classroom” w Hiszpanii oraz 7 osób weźmie udział w kursie "Special needs: the challenge of inclusion" w Portugalii) oraz obserwacji pracy placówek edukacyjnych w ramach job-shadowing w Niemczech.
Projekt umożliwi poznanie:
- zasad współpracy nauczycieli w Europie, w tym współpracy z rodzicami,
- innych rozwiązań organizacyjnych, w tym sposobów zarządzania i planów pracy stosowanych
w innych placówkach edukacyjnych w Europie,
- metod pracy z uczniem zdolnym oraz słabym, a w konsekwencji lepszą indywidualizację pracy
w naszej placówce,
- metod pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- specyfiki kształcenia na różnych poziomach, rozumienia wzajemnych potrzeb nauczycieli i ich priorytetów.
     Koordynatorką projektu jest pani Barbara Jaworska.
 

 

Emilia Fadejew