Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

,, Czytelnictwo jedną z dróg rozwoju młodego człowieka”

12-11-2020
     W ramach innowacji pedagogicznej pt.: ,, Czytelnictwo jedną z dróg rozwoju młodego człowieka” dzieci uczestniczące w kole czytelniczym i z klasy Ib czytają znaną i lubianą przez siebie literaturę dziecięcą, którą prezentują na forum grupy od września bieżącego roku. Czytelnicy chętnie podejmują nowe wyzwania i przygotowują teksty, a później z zachowaniem dykcji, intonacji, odpowiedniego tempa czytają przygotowane utwory.
 
 
Elżbieta Baczewska, Edyta Karwowska, Bożena Puchalska