Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

      W zajęciach gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej mogą uczestniczyć dzieci, które zostały skierowane przez lekarza specjalistę ortopedę z zaleceniem korekcji wady postawy.
    Gimnastyka odbywa się w klasach I-VI raz w tygodniu po 45 minut. Plan zajęć dla każdej klasy znajduje się w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego. 
 
           Cele gimnastyki korekcyjnej:
  • Uświadomienie dziecku i jego rodzicom istnienia i konsekwencji wady lub braków w ogólnej sprawności fizycznej spowodowanej długotrwałym zwolnieniem lekarskim z zajęć wychowania fizycznego.
  • Wdrażanie do aktywnego udziału w zajęciach.
  • Uświadomienie dziecku i jego rodzicom przyczyn oraz skutków wady, zwrócenie uwagi na prawidłowy tryb życia dziecka z wadą postawy ze wskazaniami i przeciwwskazaniami.
  • Kształtowanie u dziecka odruchu prawidłowej postawy, korekcja nieprawidłowych nawyków związanych z wadą.
  • Kompensacja zaistniałych potrzeb ruchowych, podniesienie wydolności, sprawności układów (ruchowego, krążenia i oddychania), sprawności fizycznej i ruchowej poprzez dobór ćwiczeń ogólnorozwojowych, kształtujących, oddechowych , wytrzymałościowych oraz zabaw i gier ruchowych z elementami ćwiczeń korekcyjnych.
  • Wdrażanie do aktywności ruchowej w wolnym czasie z uwzględnieniem profilaktyki i korekcji wady.
 
  Uczniowie, którzy systematycznie uczęszczają na zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej osiągnęli znaczną poprawę w swojej wydolności i sprawności fizycznej.