Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Integracja

     Każdy z nas jest inny. Obok nas są ludzie, którzy różnią się od nas. Inność wzbudza różne emocje. Integracja to idea, która stara się zmienić słowo „obok” na „wśród”.

    Szkoła Podstawowa nr 50 to szkoła gdzie wśród nas uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego stworzono małoliczne klasy, gdzie dzieci objęte są opieką dwóch nauczycieli,      a w klasach starszych mogą one liczyć na pomoc nauczyciela wspomagającego. Wszyscy pracownicy szkoły otaczają nasze dzieci szczególną troską.

     Do ich dyspozycji są pedagog, psycholog, logopeda, pedagodzy specjalni, terapeuci SI, rewalidanci wad postawy. Budynek szkolny wyposażony jest w windy, podjazdy, specjalne toalety.

    Każdego roku klasy integracyjne prezentują się na Festiwalu Integracyjnym „Śpiewajmy razem, tańczmy razem” organizowanym przez naszą szkołę, a także występują na terenie miasta,  promując ideę integracji. Szczególnie wzruszam się kiedy „nasze dzieciaki”, czasem po kilku nawet latach, odwiedzają nas, opowiadają o sobie, jak im się wiedzie. To miłe. Trzymamy za was kciuki.

   Ale klasa integracyjna to również dzieci, które  nie mają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. To BARDZO szczególni  uczniowie. Po miesiącu nauki już nie zwracają uwagi, że Krysia podczas lekcji śpiewa na dywanie, Wiesio zawsze chce coś powiedzieć, a Waldek chodzi po klasie. Pracują w wielkim skupieniu. I jednocześnie wiedzą, że spoczywa na nich obowiązek opieki np. podczas obiadu, albo kiedy trzeba zmienić salę lekcyjną. Osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a jednocześnie rosną na ludzi wrażliwych, empatycznych.

 

 

     Beata Pietruczynik

                                                                              lider zespołu do spraw integracji