Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Obiady

Załącznik do wydrukowania:


Odpisy

  1. Odpisów dokonujemy telefonicznie bądź mail-owo.

  2. W przypadku zgłoszenia przez ucznia, rodzica ucznia, rodzica przedszkolaka  albo, przez pracownika szkoły rezygnacji z posiłku (posiłków), zwrotowi podlegają płatności poniesione za abonament, z wyłączeniem płatności za pierwszy dzień zgłoszenia rezygnacji z posiłku (posiłków).

  3. Rezygnacja z posiłku (posiłków) zgłoszona nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, którego dotyczy rezygnacja, obejmuje także  pierwszy dzień, którego dotyczy rezygnacja z posiłku (posiłków).

  4. Zwroty za niewykorzystane posiłki pomniejszane są w następnym miesiącu. Kwota odpisu zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły. Nie odliczone odpisy nie podlegają zwrotowi.

Warunkiem dokonania odpisu jest dostarczenie niewykorzystanych kartek obiadowych, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź mailowym. Kartki należy dostarczać najpóźniej na dwa dni robocze przed końcem danego miesiąca. Kartki należy z tyłu podpisać – imię, nazwisko, klasa.


Wszelkie informacje związane z wyżywieniem proszę kierować pod numer telefonu –  85 - 7489053

 

 Odpisów można dokonywać także drogą mailową na adres obiady.sp50@gmail.com. Odpisy można przesyłać do godziny 16.00.  Odpisy nadesłane po godzinie 16.00 i w weekend będą dokonywane od drugiego dnia w którym nastąpiło zgłoszenie.

 

Obiady

W grudniu  opłata za obiady wynosi  63,00zł

koszt jednego obiadu – 3,50zł

ilość obiadów w tym miesiącu 18.

( okres obiadowy 11.12.2017r. – 12.01.2018r.)

Przelewy internetowe proszę dokonywać w terminach 1-8 grudnia 2017r. natomiast po odbiór kartek proszę zgłaszać się do pokoju nr 125 w następujących  dniach:

04.12.2017r. ( poniedziałek) w godz. 9.00-13.00

05.12.2017r. ( wtorek) w godz.9.00-13.00                

06.12.2017r. ( środa) w godz. 9.00-12.00

07.12.2017 (czwartek) w godz. 9.00-12.00

08.12.2017 (piątek) w godz. 9.00-11.00                    

               

Opłaty dla zerówek i przedszkola:

 

( okres obiadowy 11.12.2017r. – 12.01.2018r.)

Śniadanie: 1,60zł x  22 = 35,20zł

Obiady: 2,80 zł x 22= 61,60zł

Podwieczorek: 1,10zł x 22= 24,20zł

 

Prosimy w miarę możliwości o dostarczenie potwierdzenia dokonanej wpłaty lub wysłania na maila: obiady.sp50@gmail.com

Należność za obiady proszę wpłacić na konto szkoły: 71 1240 5211 1111 0010 3557 0443 z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa, żywienie za miesiąc………

Odpisy za niewykorzystane obiady w listopadzie wykazane w tabeli, należy pomniejszyć w miesiącu grudniu. Niepomniejszone wpłaty nie będą zwracane.


Koszt obiadu dla nauczycieli to 7,50.

7,50 x 18 = 135,00

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko nauczyciela, żywienie za listopad, 72,00-koszt przygotowania posiłku, 63,00-żywienie

 

Wszelkie informacje związane z wyżywieniem proszę kierować pod numer telefonu –  85 - 7489053

 

Nazwisko i imię

Kwota odpisu

Kwota za grudzień

Do zapłaty

Andraka Anna

3,5

63

59,5

Augustynowicz Lidia

10,5

63

52,5

Bania Katarzyna

14

63

49

Bartyś Magdalena

3,5

63

59,5

Burzyński Hubert

3,5

63

59,5

Chrabołowska Anna

3,5

63

59,5

Chrabołowski Mateusz

3,5

63

59,5

Czarnocka Patrycja

14

63

49

Dojnieko Aleksandra

21

63

42

Drozdowski Jakub

3,5

63

59,5

Filimoniuk Emilia

3,5

63

59,5

Grabiński Maksymilian

7

63

56

Grycel Karol

3,5

63

59,5

Jabłonowski Emilian

7

63

56

Jabłońska Anastazja

28

63

35

Kardasz Tomasz

3,5

63

59,5

Kazberuk Julita

14

63

49

Klewinowska Daria

21

63

42

Klimowicz Mateusz

7

63

56

Kmiecik Damian

3,5

63

59,5

Korpacz Eliza

3,5

63

59,5

Kossakowski Michał

3,5

63

59,5

Kowalewska Emilia

3,5

63

59,5

Kowalewska Zofia

3,5

63

59,5

Kruk Mateusz

3,5

63

59,5

Kucharski Mateusz

3,5

63

59,5

Kudzinowski Jan

7

63

56

Kulesza Krzysztof

31,5

63

31,5

Kundzicz Gabriela

3,5

63

59,5

Mieczkowski Łukasz

3,5

63

59,5

Mikielewicz Marieta

10,5

63

52,5

Mużycki Antoni

3,5

63

59,5

Nikołajuk Małgorzata

3,5

63

59,5

Popławska Amelia

3,5

63

59,5

Poźniak Mateusz

3,5

63

59,5

Rudź Oliwia

3,5

63

59,5

Starzak Michał

7

63

56

Starzak Szymon

3,5

63

59,5

Sztabińska Zofia

3,5

63

59,5

Szyrenos Bartosz

3,5

63

59,5

Szyrenos Krzysztof

3,5

63

59,5

Śmiarowski Hubert

7

63

56

Wawrzyniak Zuzanna

3,5

63

59,5

Zabielska Magda

3,5

63

59,5

Zachowicz Sebastian

3,5

63

59,5

Zambrzycki Paweł

3,5

63

59,5

Zieleniewski Paweł

3,5

63

59,5