Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Obiady

Załącznik do wydrukowania:  

 

 

Opłaty za żywienie w przedszkolu i zerowce za miesiąc sierpień, proszę dokonywać w dniach 1-3 sierpnia. U wychowawców/opiekunów znajdują się informacje odnośnie kwoty do zapłaty.

Opłaty proszę wpłacać na konto szkoły  71 1240 5211 1111 0010 3557 0443

 

 

 Odpisy

  1. Odpisów dokonujemy telefonicznie bądź mail-owo.

  2. W przypadku zgłoszenia przez ucznia, rodzica ucznia, rodzica przedszkolaka  albo, przez pracownika szkoły rezygnacji z posiłku (posiłków), zwrotowi podlegają płatności poniesione za abonament, z wyłączeniem płatności za pierwszy dzień zgłoszenia rezygnacji z posiłku (posiłków).

  3. Rezygnacja z posiłku (posiłków) zgłoszona nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, którego dotyczy rezygnacja, obejmuje także  pierwszy dzień, którego dotyczy rezygnacja z posiłku (posiłków).

  4. Zwroty za niewykorzystane posiłki pomniejszane są w następnym miesiącu. Kwota odpisu zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły. Nie odliczone odpisy nie podlegają zwrotowi.

Warunkiem dokonania odpisu jest dostarczenie niewykorzystanych kartek obiadowych, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź mailowym. Kartki należy dostarczać najpóźniej na dwa dni robocze przed końcem danego miesiąca. Kartki należy z tyłu podpisać – imię, nazwisko, klasa.

 

Wszelkie informacje związane z wyżywieniem proszę kierować pod numer telefonu –  85 - 7489053

 

 Odpisów można dokonywać także drogą mailową na adres obiady.sp50@gmail.com. Odpisy można przesyłać do godziny 16.00.  Odpisy nadesłane po godzinie 16.00 i w weekend będą dokonywane od drugiego dnia w którym nastąpiło zgłoszenie.