Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Obiady

Na postawie pisma DRK-VIII.3222.9.2016 informujemy, że
od 1 września 2017r. wpłaty na żywienie będą przyjmowane  wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.

 ( Dz.U. 1 2014r. poz. 1544) obrót bezgotówkowy.

O dalszych poczynaniach  związanych z możliwością  korzystania z  obiadów poinformujemy Państwa w sierpniu 2017r. na stronie internetowej szkoły.

 
OBIADY SZKOLNE
czerwcu opłata za obiady wynosi - 38,5 zł.
Koszt jednego obiadu - 3,50 zł.
Ilość obiadów - 11
(okres obiadowy 06.06. 2017r. – 22.06.2017r., 15.06.2017r. Boże Ciało, 16.06.2017r. bez obiadu)
Proszę o przygotowanie wpłaty bez reszty.
Wpłaty przyjmujemy w kasie przy stołówce szkolnej w dniach:
01.06.2017 r. (czwartek) w godz. 09:00 - 15:00,
02.06.2017 r. (piątek) w godz. 8:15 - 13:00,
05.06.2017 r. (poniedziałek) w godz. 10:00 - 15:30
............................................................................
      OPŁATY DLA ZERÓWEK

(okres obiadowy 06.06.2017r. – 22.06.2017r., 15.06.2017r. Boże Ciało)


Śniadanie: 1,60 zł x 12 = 19,20 zł
Obiad: 2,80 zł x 12 = 33,60 zł
Podwieczorek: 1,10 zł x 12 = 13,20 zł
.....................................................
     OPŁATY DLA PRZEDSZKOLA

(okres obiadowy 11.05.2017r. – 05.06.2017r.)


Śniadanie: 1,60 zł x 12 = 19,20 zł
Obiad: 2,80 zł x 12 = 33,60 zł
Podwieczorek: 1,10 zł x 12 = 13,20 zł

PRZERWA OD 12:00 DO 12:30.
 
     Należność proszę wpłacić na konto szkoły: 71 1240 5211 1111 0010 3557 0443  
tylko i wyłącznie w dwa pierwsze dni robocze miesiąca z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa, czego dotyczy wpłata.
   W przypadku nieopłacenia w terminie będą naliczone ustawowe odsetki. Prosimy o dokonywanie wpłaty w miesiacu, w którym dotyczy żywienie.
 ZAPRASZAMY