Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Kalendarz roku szkolnego 2017/18

 

Kalendarz na rok szkolny 2017/2018

 

Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze:

I semestr: 04.09.2017 – 21.01. 2018 r.

II semestr : 05.02.2018 – 22.06.2018 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2017 – 01.01.2018 r.

Ferie zimowe: 22.01.- 04.02.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03 – 03.04.2018 r.

 

Sprawdziany:

Sprawdziany przedmiotowe:

 • Kl. IV – matematyka; termin: maj 2018 r.

 • Kl. VI - język polski; termin: maj 2018 r.

 • Kl. VII - język angielski; termin: grudzień 2017 r.

 

Za przygotowanie, przeprowadzenie i sprawdzenie sprawdzianów odpowiedzialny jest Zespół do spraw opracowania narzędzi pomiaru dydaktycznego.

Opis i analiza : Zespół do spraw analizy wyników sprawdzianów

 

Sprawdzian kl. III – kwiecień 2018 r. – odpowiedzialny Zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego

 

Konsultacje nauczycieli klas IV - VII z rodzicami:

I semestr: 24.10.2017 r., 13.12.2017 r.

II semestr: 15.03.2018 r., 10.05.2018 r.

 

Rady pedagogiczne klasyfikacyjne i plenarne: 11.01.2018 r., 17.01.2018 r., 13.06.2018 r., 18.06.2018 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 • 02.11.2017 r.

 • 03.11.2017 r.

 • 08.01.2018 r.

 • 09.04.2018 r.

 • 30.04.2018 r.

 • 02.05.2018 r.

 • 04.05.2018 r.

 • 01.06.2018 r.