Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Harmonogram uroczystości 2017/18

 

Harmonogram uroczystości i imprez na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Uroczystość

Odpowiedzialny

Termin

1.

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Kl. 0-III

B. Łukaszewicz,

U. Karpowicz

Kl. IV-VII

J. Skarzyńska

A. Drewicka, U. Wasiluk

04.09.2017 r.

2.

 

XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Żywego Sybiru

Wychowawcy kl. VI

08.09.2017 r.

3.

Sprzątanie świata

A. Morzy - koordynator,

wychowawcy kl. V

wrzesień 2017 r.

4.

Święto Edukacji Narodowej

A. Kruk, A. Sieńczuk,

A. Drewicka,

U. Wasiluk

13.10.2017 r.

5.

Ślubowanie uczniów kl. I

 

A. Piłaszewicz,

K. Kłopotowska

październik 2017 r.

6.

Święto Odzyskania Niepodległości

(Festiwal pieśni patriotycznej)

Kl. 0-III

J. Żukowska, A. Garstka

Kl. IV-VII

I. Sołowiej, A. Niemotko,

M. Szpakowska, P. Ciruk – opiekunowie gr. wiekowych,

A. Drewicka, U. Wasiluk

10.11.2017 r.

7.

Tydzień Promocji Zdrowia

Zespół do spraw profilaktyki i promocji zdrowia

listopad 2017 r.

8.

Dzień Integracji / festiwal

„Śpiewajmy razem, tańczmy razem”

Zespół do spraw integracji

22.11.2017 r.

 

9.

Międzynarodowy dzień wolontariatu

A. Gryc, Samorząd Uczniowski

5.12.2017 r.

 

10.

Jasełka Bożonarodzeniowe

kl. 0-III

I. Rostkowska, N. Bielawska, K. Łempicka

kl. IV-VII

L. Czerniakowska,

ks. A. Kiermut, A. Cyrkun

A. Drewicka, U. Wasiluk

22.12.2017 r.

11.

Zabawa karnawałowa

Wychowawcy klas

styczeń 2018 r.

12.

IV Miejski Koncert Ekumeniczny

U. Wasiluk, A. Cyrkun,

M. Gawryluk,

U. Marciniak-Bagińska,

ks. A. Szczepańczyk

styczeń 2018 r.

13.

 

Dni Otwarte Szkoły

Zespół do spraw promocji szkoły

luty/marzec 2018 r.

14

Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego (etap rejonowy i wojewódzki)

G. Makuszewska

grudzień/luty 2018 r.

14.

 

Sing A Song

U. Marciniak-Bagińska

marzec 2018 r.

15.

Pierwszy dzień wiosny – Dzień Samorządności Szkolnej

Samorząd Uczniowski

i wychowawcy kl. 0-III

 

21.03.2018 r.

16.

Kangur matematyczny

Zespół samokształceniowy nauczycieli matematyki

marzec 2018 r.

17.

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Ziemi

kl. IV - VII

Zespół samokształceniowy nauczycieli przyrody

20.04.2018 r.

18.

Miesiąc Świadomości Autyzmu

Zespół do spraw integracji

kwiecień 2018 r.

19.

Święto Konstytucji 3-go Maja

A. Mariankowska, E. Piast-Szlubowska

A. Drewicka, U. Wasiluk

 

26.04.2018 r.

20.

Festyn rodzinny

Zespół do spraw współpracy z rodzicami

i środowiskiem lokalnym

19.05.2018 r.

21.

Mam talent kl. I-III

 

Zespół nauczycieli świetlicy szkolnej

maj 2018 r.

22.

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka – Szkolny Dzień Sportu

Kl. IV-VII -Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Kl.0-III – wychowawcy klas

30.05.2018 r.

23.

Święto Szkoły

 

 

Zespół do spraw patrona szkoły

08.06.2018 r.

24.

 

Zakończenie roku szkolnego

Kl.0-III

E. Frankowska, A. Choruża

Kl. IV-VII

G. Żywicka, K. Ustyniuk, A. Drewicka, U. Wasiluk

22.06.2018 r.

25.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Kl. 0-III

E. Baczewska, B. Puchalska, S. Timofiejuk

Kl. IV-VII

B. Jaworska,

A. Drewicka, U. Wasiluk

03.09.2018 r.