SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI

ŚLUBOWANIA

UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

                                                             Opracowały:

                                                            Nela Bielawska

                                                       Marzanna Piotrowska

 

Białystok, 2005r.

 

 

    PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI ŚLUBOWANIA

 

1.Wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego.

 

2.Powitanie zgromadzonych gości, dyrekcji szkoły, rodziców, nauczycieli, uczniów klas trzecich oraz pierwszoklasistów.

 

3.Powitanie piosenką pt. „Dzień dobry” zgromadzonych gości przez dzieci z klas pierwszych.

 

4.Oddanie głosu p. dyr. I.Muraszkiewicz.

 

5.Część artystyczna w wykonaniu pierwszaków i uczniów klas trzecich.

 

6.Część główna:

a)Zapowiedź przyrzeczenia.

b)Wystąpienie przedstawicieli klas pierwszych i rodziców do ślubowania na sztandar szkoły.

 

c)Akt ślubowania i pasowania na uczniów:

·       Proszę państwa o powstanie.

·       Baczność! Do ślubowania! (Sztandar pochylony, przedstawiciele klas pierwszych (6 uczniów) i 2 rodziców wyciągają 2 palce prawej ręki w kierunku sztandaru, pozostali pierwszoklasiści podnoszą 2 palce. Powtarzają słowo – „ślubujemy”.

 

 

·       Odczytanie roty ślubowania przez p. dyr. T.Duniewską:

 

My uczniowie kl.I, nauczyciele i rodzice uczniów kl.I Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku ślubujemy naszej Patronce:

 

 

-Z dumą nosić imię Świętej Jadwigi Królowej Polski

 

                                                                                     - ślubujemy

 

-Być wiernymi tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą

                                                                                     - ślubujemy

 

-Godnie reprezentować naszą szkołę i dbać o jej dobre imię

 

                                                                                     - ślubujemy

-Rozwijać swoje umiejętności i wiedzę wg posiadanych zdolności

i możliwości

 

                                                                                     - ślubujemy

 

-Starać się żyć z innymi i dla innych

 

                                                                                     - ślubujemy

 

·      Po ślubowaniu!

 

·       Do hymnu szkoły!

 

·       Bardzo proszę dyrekcję szkoły o dokonanie pasowania na uczniów.

 

7.Piosenka po ślubowaniu na melodię Rajd” słowa Nela Bielawska

    

    Zebrało się tutaj wielu takich jak my,

przyjdź tu do nas przyjacielu,

a zaśpiewamy ci pa ra ra ra ra.

 

Ref.: Dziś, dziś to właśnie dziś

swej szkole przyrzekamy

solidnym, pilnym uczniem być

i słuchać swojej pani (bis)

 

8.Oddanie głosu p. dyr. T.Duniewskiej (wręczenie legitymacji, wpis do kroniki – inicjały, wcześniej wpisały dzieci część imienia i nazwiska).

 

9.Oddanie głosu gościom.

 

10.Oddanie głosu przedstawicielowi rodziców kl.I.

 

11.Oddanie głosu przedstawicielowi samorządu szkolnego.

 

Przedstawiciel samorządu szkolnego zwraca się do pierwszoklasistów:

 

Drodzy, Mali Przyjaciele!

 

Od pierwszego września tworzycie wraz z nami wielką szkolną rodzinę. Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien solidnie wypełniać.

Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna nauka. Do niej wdrożą Was nauczyciele i rodzice. My starsi koledzy podamy Wam pomocną dłoń.

Życzymy Wam sukcesów w nauce i wszystkiego dobrego.

 


 

12.Wyprowadzenie sztandaru szkoły.

 

13.Piosenka na pożegnanie „Bo wszystkie pierwszaki”(refren).

 

14.Sadzenie drzewek (dzieci schodzą do szatni po okrycia).

 

15.Poczęstunek w salach.

 

 

SCENARIUSZ CZĘŚCI

ARTYSTYCZNEJ

 

                                                            Opracowały:

                                                            Nela Bielawska

                                                       Marzanna Piotrowska

                                                             Irena Rostkowska

                                                             Jolanta Żukowska

 

 

    Białystok, 2005r.

 

                       Scenariusz części artystycznej

            na uroczystości ślubowania uczniów klas I

                      w Szkole Podstawowej nr 50

    im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

                    w roku szkolnym 2005/2006

        

 

PIOSENKA „Dzień dobry” (w wykonaniu uczniów klas I)

 

Dzień dobry – to uśmiech od dzieci,                  Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la,

dzień dobry – to magiczny klucz,                               la, la, la, la, la, la, la

dzień dobry – to z nutek bukiecik                              Otwieramy serca bramy

radosny wita was chór.                                               i witamy właśnie tak.(bis)

 

( Na scenę wychodzą uczniowie klas III przebrani za duchy:)

Duszek 1: Gwałtu, rety! Co się dzieje?

Świat zwariował, świat szaleje…

Mnóstwo dzieci znowu w szkole!

Ja im na to nie pozwolę!

 

Duszek 2: Nie pozwolisz? Śmieszna sprawa!

Jakie masz do tego prawa?

 

Duszek 1: Ja tu mieszkam! Moja szkoła!

I spokoju szkoła woła!

 

Duszek 2: Ty tu mieszkasz- prawda święta,

ale chyba wciąż pamiętasz

jak przed rokiem i rok wcześniej

tu chodziło uczniów dwieście?

Że uczyli się , biegali,

czasem gdzieś tam wyjeżdżali

lecz wracali…

i tak w koło , dookoła

pusta szkoła - pełna szkoła,

pełna , pusta od lat wielu,

pogódź z tym się przyjacielu.

 

Duszek 1: Tamtych znałem - oni mnie

I wcale nie bali się,

Ale nowi, tacy mali,

będą się wszystkiego bali!

Będą płakać, lamentować,

krzyczeć, tupać, dyskutować.

Nic nie wiedzą, nie umieją…

Tylko czemu się tak śmieją

 

Duszek 2: Oni z ciebie śmieją się!

To pierwszaki- każdy wie,

Nie umieją nic- powiadasz?

Oj głupoty nam tu gadasz!

Piosenkę nam zaraz zaśpiewają,

bać to się i może bali,

ale kiedyś, sam posłuchaj

z tobą- cała sala słucha.

 

 

PIOSENKA na melodię „My cyganie” (w wykonaniu uczniów klas I) –

                                                                                                                   słowa Nela Bielawska

 

I My pierwszaki naszą szkołę dobrze znamy,

bo ta szkoła co dzień wita nas.

Tutaj klasa, nasza pani,

więc śpiewajmy wszyscy wraz.

 

     Ref.: Szkoło, szkoło, szkoło nasza ukochana

jak to dobrze uczniem twoim być.

A gdy szkolne lata miną, będziemy o tobie śnić.(bis)

 

II Tu kolegów wokół siebie mnóstwo mamy.

Każda pani dobra dla nas jest.

A rodzice już się cieszą, że ich dziecko zuchem jest.

 

     Ref.: Szkoło, szkoło, szkoło …

 

 

WIERSZ „Przed rokiem” (w wykonaniu uczniów klas I)

 

Straszyli mnie szkołą, straszyli,

że szkoła to nie przelewki,

że tu nie będzie zabawy,

klocków i lalki – Ewki.

 

W dodatku miała być pani,

ogniem jak smok ziejąca,

do tego mnóstwo lekcji

i mnóstwo zadań – bez końca.

 

Więc kiedy wreszcie stanąłem

przed drzwiami mojej szkoły –

możecie być tego pewni –

wcale nie byłem wesoły.

 

 

 


PIOSENKA „Pierwszaczek (w wykonaniu uczniów klas I)

 

I Puk, puk, to ja mały uczeń pierwszaczek

Puk, puk, to ja, taki dzielny uczniaczek.

Puk, puk, to ja, pukam szkoło do twych drzwi.

Puk, puk, to ja, proszę bądź przyjazna mi.

Ref.: O le, o le, o la szkoła lubić się da

O le, o le, o la, a w niej uczniem jestem ja.

 

II Dzyń, dzyń, to ja mam tornister spakowany

Dzyń, dzyń, to ja samodzielny i bez mamy

Dzyń, dzyń, to ja mogę usiąść w ławce twej

Dzyń, dzyń, to ja moim druhem zostać chciej.

 

Ref.: O le, o le, o la szkoła lubić się da

O le, o le, o la, a w niej uczniem jestem ja. (bis)

 

 

WIERSZ „Początki” (w wykonaniu uczniów klas I)

 

Jakże bardzo się zdziwiłam

tym co w szkole zobaczyłam...

w naszej klasie, prócz tablicy

nowych mebli, ławek wielu,

leżał dywan– jak w przedszkolu –

czy uwierzysz przyjacielu?

 

Potem pani w drzwiach stanęła,

wszystkich pięknie powitała.

Pani – taka całkiem miła,

cały czas się uśmiechała.

 

Potem znów się okazało,

że nie dają ocen w szkole.

I tak sobie pomyślałam-

że ta szkoła – jak przedszkole.

 

 

PIOSENKA „Bo wszystkie pierwszaki” na melodię „Bo wszyscy harcerze”

(w wykonaniu uczniów klas I) – słowa Nela Bielawska

 

I Gdy wstanę, gdy wstanę,

a słoneczko mocno świeci.

To biegnę do szkoły, to biegnę do szkoły

tak jak wszystkie nasze dzieci.

 


 

     Ref.: Bo wszystkie pierwszaki to jedna rodzinka,

mały czy duży, chłopczyk czy dziewczynka.

Hej, hej bawmy się, hej, hej cieszmy się.

Hej, hej bawmy się, hej, hej uczmy się.

 

II A w szkole, a w szkole,

gdy się w szatni rozbierzemy.

To zaraz, to zaraz

do swej klasy wnet pójdziemy.

 

…..Ref.: Bo wszystkie pierwszaki …

 

 

Duszek 1: Bać się może i nie boją,

lecz by ich przyjęła szkoła

każdy musi się wykazać,

czy trudom nauki podoła,

czy jest zdolny, mądry ,miły,

no i czy ma dosyć siły…

 

(Na środku sceny – ławka. Kolejni uczniowie recytują swoją zwrotkę i kładą na ławce odpowiednie elementy wyposażenia uczniowskiego)

 

 

 

WIERSZ „Jestem uczniem” (w wykonaniu uczniów klas I)

 

Jestem uczniem pierwszej klasy

i tornister wielki mam,

pełen książek i zeszytów.

Zaraz je na ławkę dam.

 

Jestem uczniem pierwszej klasy,

piórnik piękny także mam,

Pełen kredek i pisaków.

Zaraz go na ławkę dam.

 

Jestem uczniem pierwszej klasy,

teczkę do plastyki mam,

pełną bloków, farb, bibuły.

Zaraz ją na ławkę dam.

 

Jestem uczniem pierwszej klasy,

strój do ćwiczeń także mam,

trampki, bluzkę i spodenki.

Zaraz go na ławkę dam.

 


 

(Uczeń klasy III w przebraniu nauczycielki)

Gdzie jest ławka!

Cóż to za przedziwny stos?

 

 

(Wszyscy uczniowie klas I wołają)

-To nie stos – lecz nasze rzeczy-

taki już pierwszaka los.

 

 

PIOSENKA „Bo wszystkie pierwszaki” na melodię „Bo wszyscy harcerze”

(w wykonaniu uczniów klas I)

 

Bo w szkole, bo w szkole,

bardzo szybko mija czas.

Liczymy, czytamy, zabawy już znamy,

więc i ty się z nami baw.

 

…..Ref.: Bo wszystkie pierwszaki …

…………………uczmy się.

Bo wszystkie dzieciaki to jedna rodzina

uczniowie 50 – tki, chłopak czy dziewczyna.

 Hej, hej bawmy się, hej, hej cieszmy się.

 Hej, hej bawmy się, hej, hej uczmy się.

 

 

WIERSZ „Do szkoły kochani" (w wykonaniu uczniów klas I)

 

Pisanie to wielka sztuka,

pisanie to wielki trud.

Nim pięknie wyraz zapiszesz

ćwiczeń cię czeka w bród.

 

Liczenie to też jest sztuka,

szczególnie – gdy palców braknie,

a liczby są za duże

i liczyć trzeba dokładnie.

 

Tej sztuki nauczy nas szkoła,

tej sztuki nauczy nas pani.

Więc chętnie chodzimy do szkoły

i wy też chodźcie kochani.

 

Duszki: Patrzcie, patrzcie jak się rządzą,

kwiatki jakieś podlewają,

a nie wiedzą kto tu mieszka

i z kim właśnie zadzierają.

 

Nowych uczniów znów przyjęli

nie pytając nas o zdanie.

To jest skandal! Tak nie można!

Proszę wstrzymać ślubowanie!

 

 

Mamy chyba jakieś prawa?

Mamy chyba jakiś głos?

Przecież od nich ma zależeć

szkolnych duszków dalszy los!

 

 

To czy miło będzie w szkole,

dobre słowo i kultura!

Czy w klasach będzie porządek-

a nie śmieci cała góra.

 

 

Czy w zeszytach będą pisać

pięknie, a i mądre zdania.

I czy "ucho nam nie zwiędnie"

od fałszywego śpiewania.

 

 

Egzaminy im zrobimy!

Niech je zdają teraz w mig!

 

Jeśli im się to nie uda –

do widzenia – próżny krzyk!

 

Do egzaminu przystępujemy.

Zagadki zadajemy:

 

 

ZAGADKA dla klasy I a

 

W piórniku cicho siedzi,

nie ma ręki ani nóżki,

ołówkowe ściera dróżki.

(gumka)

 

 

ZAGADKA dla klasy I b

 

W jednym pudełku

mieszka ich wiele.

A do tych krążków

śpieszy pędzelek.

(farby)

 


 

ZAGADKA dla klasy I c

 

Kolorowe tanecznice

tańczą po papierze.

Ostre główki mają

Jak się nazywają? (kredki)

 

ZAGADKA dla klasy I d

 

Wisi w klasie na ścianie

piszesz po niej kredą zadanie.

(tablica)

 

ZAGADKA dla klasy I e

 

Po tablicy biega,

robi białe znaki,

zna ją każdy uczeń

czy wiesz, kto to taki?

(kreda)

 

ZAGADKA dla klasy I f

 

Czy jest gładki,

Czy w paski, czy w kratki,

Nie gnieć mu rogów

I nie brudź okładki.

(zeszyt)

 

 

Duszek 1: No mądrale, zagadki pięknie rozwiązujecie, a czy piosenkę ...

Na przykład o ....kolorowych kredkach zaśpiewać umiecie?

 

 

PIOSENKA „Kolorowe kredki” (śpiewają uczniowie klas III i I)

 

Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.

Kolorowe kredki bardzo lubią mnie.

Kolorowe kredki kiedy je poproszę

namalują wszystko, to co chcę.

 

Namalują domek. I na płocie kota.

I wesołe słonko na pochmurne dni.

A gdy w kosmos lecieć przyjdzie mi ochota,

prawdziwą rakietę namalują mi. O!

 

 

 

 


 

Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.

Kolorowe kredki bardzo lubią mnie.

Kolorowe kredki kiedy je poproszę

namalują wszystko, to co chcę.

 

Kiedy jestem smutny, zawsze mnie pocieszą.

Siadamy przy stole i one i ja.

Malują cudaki: małpkę taką śmieszną,

słonia na huśtawce i w rakiecie lwa. O!

 

 

Duszek 2 Brawo! Znów się wam udało.

Chyba wyjdziecie z opresji cało!

Teraz o szkołę będą pytania –

odpowiadajcie bez wahania:

 

 

Duszki

Ile jest klas pierwszych w szkole?

Gdzie się teraz znajdujemy?

Czyje to obowiązki: wycieranie tablicy, wietrzenie klasy i podlewanie kwiatków?

 

 

Duszki: Brawo, lecz nadal to zbyt mało

by w poczet uczniów tej szkoły

dziecko się dostało!

Teraz ostatnie pytania.

ostatnie –lecz najważniejsze,

bo od tych pytań zależą

losy wasze jutrzejsze.

Nie może być włączony

do uczniów szkoły grona

kto nie wie nic na temat

Jej Wielkiego Patrona!

 

WIERSZ „Patron szkoły” (w wykonaniu uczniów klas I) – słowa Nela Bielawska

                 

                  Każdy pierwszak dobrze wie

                  jak się Patron szkoły zwie.

                  Królowa Jadwiga – ja w to wierzę

                  pilnie naszej szkoły strzeże!

                           Każdy uczeń pragnie szczerze

                           zdobyć jak największą wiedzę

                           zachowywać się wzorowo

                           uroczyście daję słowo.


 

Duszki: Cóż tu powiedzieć – egzamin zdany!

Takich pierwszaków chętnie witamy!

Sporo już wiecie, sporo umiecie,

dalej się tutaj kształcić będziecie!

 

 

Przedstawiciel Samorządziku         A wytrwałości niech nie brakuje,

niech Was z daleka mijają dwóje,

niech Was jedynki nie spotykają,

a szóstki same się do Was pchają!

Szanujcie innych wzorem Patrona,

niech złość – miłości w Was nie pokona,

niech dobre słowo na ustach gości,

niech Wam nie braknie nigdy radości!

 

 

 

PIOSENKA na melodię „Jak dobrze nam” – słowa Nela Bielawska

 

I Jak dobrze być uczniem 50–ki             II Dziś w naszej szkole wielkie święto,

w tak pięknej szkole uczyć się.                   serce pierwszaka mocno drży.

Tu z każdej sali biją blaski                         Wzrusza się mama, wzrusza tata

i wszystkie panie śmieją się.                       w oczach rodziców szklą się łzy.

Ref.: Bo uczniem być to wielka radość,           Ref.: Bo synek ich i ich córeczka

dziś ślubujemy szkole swej,                              dzisiaj ślubują szkole swej

rzetelnie, pilnie i solidnie                                  rzetelnie, pilnie i solidnie

wypełniać obowiązki swe. (bis)                   wypełniać obowiązki swe. (bis)