Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

24-06-2017

,,Być starszym to marzenie wszystkich  dzieci.

A przecież czas tak szybko leci,

Mija godzina za godziną.

Nim się spostrzegliśmy kolejny rok szkolny minął”.

     
     Dnia 23.06.2017r. o godz. 11.00 tymi słowami osoby prowadzące rozpoczęły uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w klasach 0 – 3. Z myślami pełnymi wakacyjnych planów
w sali gimnastycznej miejsca zajęli: Dyrekcja Szkoły, zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele
oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor Teresa Halina Duniewska, ksiądz Mirosław Niebrzydowski oraz przewodniczący Rady Rodziców Pan Jerzy Dudel. W wypowiedziach
nie zabrakło nawiązania do pracowitego roku szkolnego, a także czekającego wszystkich zasłużonego wakacyjnego wypoczynku. Następnie zaprezentowali się uczniowie z klas 3e oraz 3j, którzy wystąpili
z programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem pań: Marzanny Piotrowskiej i Iwony Górskiej. Na wstępie mali artyści zaprezentowali humorystyczne wierszyki dotyczące roku szkolnego.
W inscenizacji pt. ,,Bezpieczni i modni” przypomnieli o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku na plaży, w górach, w lesie oraz na wsi. Kolejne scenki były wzbogacone odpowiednimi strojami, rekwizytami oraz elementami dekoracji. Dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w recytacji, śpiewie indywidualnym i zbiorowym, tańcu z szarfą oraz ruchu przy muzyce. Wprowadzeni w wakacyjną atmosferę uczniowie oraz rodzice,  zostali zaproszeni do klas na spotkania z wychowawcami.
     Nie można przecież zakończyć całorocznej nauki bez świadectwa szkolnego.

 

GALERIA

Tekst:
Iwona Górska
Marzanna Piotrowska