Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

"Góra Grosza" w oddziale 0 "a"

20-12-2016

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest,

nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

    Grupa O „a” integracyjna w grudniu 2016 roku przyłączyła się do akcji charytatywnej pn. „Góra Grosza”. Pomimo, że jest nas osiemnaścioro to udało nam się uzbierać 100 zł i 48 groszy. Pan Filip Augustynowicz - tato naszej uczennicy Lidii przeznaczył na akcję monety 1 groszowe, które zbierał od dzieciństwa.

    Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu, bądź tworzenie takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

     Dziecięce decyzje o wrzuceniu chociażby jednego grosza są ważną lekcją empatii, wrażliwości i otwartości na pomoc drugiej osobie. Staramy się przekazywać uczniom,że warto dzielić się dobrem i to niekoniecznie materialnym. Czasami wystarczy dobre, miłe słowo, przyjazny gest. Wierzymy, że dobro powraca.Naszym marzeniem także jest, aby każde dziecko mogło wychowywać się w bezpiecznym domu, gdzie zaspokajane są jego potrzeby, a dorośli mądrze i z miłością mu towarzyszą.Zależy nam, aby dzieci potrafiły się dzielić z innymi, aby były wrażliwe na krzywdę oraz na potrzeby innych osób. Radość, której doświadczają nasi wychowankowie poprzez dzielenie się z innymi, zachęca ich do aktywności i udziału w nowych, różnorodnych działaniach i różnorodnych akcjach.

    Wszystkim uczniom i rodzicom z grupy O a integracyjnej, którzy włączyli się do akcji, serdecznie dziękujemy.

   GALERIA:

 Wychowawczynie:

            Elżbieta Baczewska

Bożena Puchalska