Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

XIII Integracyjny Festiwal Piosenki i Tańca „Śpiewajmy razem, tańczmy razem”

13-12-2016
     Dnia 24 listopada 2016 r. w naszej szkole odbył się XIII Integracyjny Festiwal Piosenki i Tańca „Śpiewajmy razem, tańczmy razem”.  Jak co roku  pani dyrektor – Teresa Halina Duniewska witała przybyłe zespoły z białostockich placówek integracyjnych, opiekunów, którzy włożyli wiele trudu w przygotowanie dzieci do występów, rodziców
i wszystkich gości.
     Podczas Festiwalu członek Towarzystwa Nasz Dom wręczył na ręce pani dyrektor Teresy Haliny Duniewskiej podziękowanie i nagrodę za bardzo duże zaangażowanie uczniów naszej szkoły w akcję Góra Grosza –przekazaliśmy na akcję najwyższą kwotę spośród uczestniczących szkół.
     Wzajemne poznanie się uczestnikom Festiwalu ułatwiła wspólna zabawa - prowadząca Festiwal - pani Bożena Puchalska, pomiędzy występami dzieci, angażowała wszystkich do wspólnej zabawy.  Dało to poczucie wspólnoty z innymi, poznanie reakcji własnych i osób drugich. Ruch, ożywienie i rozluźnienie psychiczne pomogły młodym artystom pozbyć się  krępującej tremy. Radość płynąca z zabawy i wspólne przeżywanie tej radości prowadziły do lepszego poznania się i nawiązania wspaniałych kontaktów.
     Ponadto pani Bożena Puchalska opracowała prezentację Programu Microsoft PowerPoint, która świetnie komponowała   się z występami uczestników.
     Podczas XIII Integracyjnego Festiwalu Piosenki i Tańca „Śpiewajmy razem, tańczmy razem” wystąpiły zespoły:
 • Klasa I a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Dzieci wykonały piosenkę pt.: „A ja rosnę”. Klasę przygotowały panie: pani Nela Bielawska i pani Irena Rostkowska.                                                                                                   
 • Klasa I b integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Uczniowie zaprezentowali utwór pt.: „Wesoło nam”. Uczniów przygotowały panie: pani Anna Jagielska - Ciurla i pani Emilia Stankiewicz.                                                                                       
 • Klasa II a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Dzieci przygotowały utwór pt.: „Jesienny walczyk”. Klasę przygotowały panie: pani Urszula Karpowicz, pani Bożena Łukaszewicz.                                                                                             
 • Klasa II b integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Dzieci przygotowały piosenki pt.: „Przyjaciel mój”. „Wszyscy tańczą”. Klasę przygotowały panie: pani Izabela Gimer, pani Katarzyna Sidorczuk.                                                                       
 • Klasa III a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego. Grupę przygotowały panie: pani Barbara Filipowicz i pani Dorota Tiszuk. Uczniowie zaprezentowali formę wariacji - grę na instrumentach Orffa pt.: „Wesołek”.                                                                                                      
 • Klasa II c integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Uczniowie przygotowali utwór pt.: „Wyciągnij dłoń”. Uczniów przygotowały panie: pani Agnieszka Garstka i pani Jolanta Żukowska.                                                                                                              
 • Grupa O a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Uczniowie zaprezentowali utwór pt.: „Piosenka powitanka”. Grupę przygotowały panie: pani Elżbieta Baczewska i pani Bożena Puchalska.             
 • Klasa III a integracyjnaze Szkoły Podstawowej nr 50. Uczniowie wykonali  piosenkę pt.: „Biedroneczki” pod kierunkiem pani Beaty Pietruczynik i pani Agnieszki Sieńczuk.                                                                                                                                                                  
 • Klasy III z Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno - Językowej w Białymstoku. Uczniowie przygotowali choreografię do piosenki Justina Timbarlake`a  „Can`t stop the feeling”. Grupę przygotowała pani Joanna Bielawska.
 • Klasa III b integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Uczniowie przygotowali taniec integracyjny - „Klepany” pod kierunkiem pani Barbary Jaworskiej i pani Grażyny Żywickiej.         
 • Klasa IV a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Uczniowie zaprezentowali utwór pt.: „Tamta dziewczyna”. Klasę przygotowali: pan: Piotr Ciruk i pani Urszula Wiluk.
 • Klasa III b integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego. Uczniowie zaprezentowali taniec do utworu pt.: „ SOFIA” Alvara Soler. Grupę przygotowały panie: pani Bożena Kuczyńska i pani Aneta Radzewicz.        
 • Klasa IV b integracyjnaoraz zespół specjalny VI e ze Szkoły Podstawowej nr 50. Klasy przygotowały utwór pt.: „Budujemy dom”. Uczniów do występu przygotowały panie: pani Katarzyna Cybulko,  pani Aneta Niemotko oraz  pani Urszula Wiluk.                    
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy imienia Waldemara Kikolskiego. Uczniowie przygotowali piosenki pt.: „Jesienny kujawiaczek”, „Kołysanka”, a także zagrali na instrumentach perkusyjnych do muzyki „Kasztany”. Zespół przygotowała pani Elżbieta Wolska - Białek.    
 • Klasa V a integracyjnaze Szkoły Podstawowej nr 50. Klasa przygotowała utwór pt.: „Ain’t  your mama”. Uczniów do występu przygotowała pani Joanna Skarzyńska oraz pani Urszula Wiluk.
    Uwieńczeniem występów zespołów klasowych były wspólne zabawy  wszystkich zgromadzonych na Festiwalu.  
   Na zakończenie pani dyrektor Teresa Halina Duniewska wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy i upominki, by każdy czuł się zwycięzcą.
    Występy uczniom umilił słodki poczęstunek zapewniony przez rodziców uczniów występujących klas ze Szkoły Podstawowej nr 50.
   Życzliwa atmosfera Festiwalu „Śpiewajmy razem, tańczmy razem” umożliwiła każdemu z uczestników przeżywanie radości z sukcesu - doskonale rozumieją, że współdziałając stają się coraz lepszym zespołem.   Uczucie wspólnoty i akceptacji niech towarzyszy naszym wspaniałym artystom na długo…
   Organizatorzy składają serdeczne podziękowania nauczycielom, opiekunom za ogromny trud włożony w przygotowanie uczniów, a przede wszystkim  Wam drodzy uczniowie, bo bez was ten Festiwal  by się nie odbył.

Zapraszamy do następnej edycji Festiwalu w przyszłym roku szkolnym!

     XIII Integracyjny Festiwal Piosenki i Tańca „Śpiewajmy razem, tańczmy razem” zorganizował szkolny zespół ds. integracji. Koordynatorem Festiwalu była p. Katarzyna Sidorczuk - przewodnicząca w/w zespołu.

   GALERIA:

 Tekst: Katarzyna Cybulko