Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

Preorientacja zawodowa w klasach VI

11-12-2016
     W dniu  17 11. 2016r. uczniowie klas VI uczestniczyli w zajęciach informacyjno –aktywizujących. Zajęcia prowadzili doradcy zawodowi: pani. Beata Pogorzelska i pani  Elżbieta Fidura z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku. Podczas zajęć  uczniowie wypełniali ankietę
"W czym mogę być mistrzem?" – poznali   i ocenili  własne cechy, możliwości i preferencje, w  odniesieniu do świata zawodów.
     GALERIA:
Tekst: p. Anna Gryc