Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

Wspólne zabawy klas starszych z młodszymi

05-10-2016

     Uczniowie z klasy IV a integracyjnej odwiedzają w czasie przerw grupę O a integracyjną. W tym czasie proponują przedszkolakom wspólne zabawy. Starsi koledzy i koleżanki starają się, aby zerówkowicze czuli się bezpiecznie w murach naszej szkoły. Uczniowie z klas starszych są gotowi służyć innym pomocą. Wszystkie dzieci integrują się w czasie zabawy, dzięki temu rozwija się tolerancja i wzajemna akceptacja. Spotkania  są okazją, aby rozwijać pozytywne postawy i więzi psychospołeczne, tj. życzliwość, chęć niesienia pomocy innym, ufność, zaradność, serdeczność w stosunku do innych osób.

 Dziękujemy naszym starszym kolegom i koleżankom za wspólną zabawę.

    GALERIA:

 

 

                                                       Dzieci z grupy O a integracyjnej

                                                           oraz wychowawczynie:

Elżbieta Baczewska
Bożena Puchalska