Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

05-09-2016
      Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 odbyło się w piątek 24 czerwca 2016r. w odświętnie przystrojonej na ten dzień sali gimnastycznej.
W uroczystości wzięli udział: dyrekcja, księża, nauczyciele, rodzice, oraz uczniowie klas IV-VI. Część oficjalną rozpoczęła pani dyrektor Teresa Halina Duniewska, która m.in. podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za kolejny rok intensywnej pracy i życzyła uczniom bezpiecznego oraz udanego wypoczynku podczas wakacji. Następnie uczniowie klas VI przekazali sztandar szkoły swoim młodszym kolegom, którzy to ślubowali sumiennie wypełniać swoje obowiązki
i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 50 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski.
      Podczas akademii najlepsi uczniowie klas szóstych za swoje wyniki w nauce
i wzorowe zachowanie otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz świadectwa z wyróżnieniem. Uhonorowano także rodziców nagrodzonych uczniów, którzy otrzymali z rąk dyrekcji listy gratulacyjne. Następnie najlepsi absolwenci szkoły, tj.: Adam Filewicz, uczeń klasy VIa, Paula Garbowska i Edyta Zdanowska, uczennice klasy VIc oraz
Kacper Falkowski i Dominika Jodaniewska, uczniowie klasy VId  otrzymali nagrody specjalne, których sponsorem jest pan Andrzej Todorski-  przedstawiciel Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej.
     Część artystyczną przygotowali na ten wyjątkowy dzień uczniowie klasy VId, którzy pod kierunkiem pani Anny Duniewskiej stworzyli scenariusz przedstawienia
 pt. ,,W naszej szkole…”. Zebrani na sali nauczciele i uczniowie jeszcze raz przenieśli się do sal lekcyjnych i na szkolny korytarz, aby przypomnieć sobie intensywne, choć często zabawne życie szkoły.
Tekst: p. Anna Duniewska