Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

„Czytanie jest podróżą, a książka mapą”

20-06-2016

    W roku szkolnym 2015 / 2016 w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętej Jadwigi Królowej Polski realizowana była innowacja „Czytanie jest podróżą, a książka mapą”. Zajęcia skierowane były do chętnych uczniów klas czwartych i piątych. Udział w zajęciach brało jedenaścioro uczniów z klasy IV b oraz dwanaścioro uczniów z klasy V c.

     Innowacja miała na celu rozbudzenie w uczniach zainteresowania książką, wyrobienie umiejętności wyboru, oceny książki, wdrożenie do czytelnictwa nie tylko dla zdobywania wiedzy, ale i dla przyjemności. Innowację realizowały mgr Grażyna Makuszewska oraz mgr Katarzyna Cybulko.
W ramach innowacji od września 2015 roku do czerwca 2016 roku co tydzień odbywały się zajęcia realizujące zaplanowaną tematykę. Problematyka zajęć wykraczała często poza tematy omawiane podczas zajęć szkolnych. Uczniowie odwiedzili pobliską filię Książnicy Podlaskiej. Ponadto przygotowali materiały do gazetki szkolnej poświęconej czytaniu. Podsumowanie III Miejskiego Konkursu Kultury Języka Polskiego odbywającego się w naszej szkole uświetnili nagranymi recenzjami ulubionych książek.

     Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie brali udział w konkursach, angażowali się w przygotowanie teatrzyka kamishibai skierowanego do przedszkolaków. Aktywnie włączyli się także w redagowanie gazetki poświęconej czytaniu. Efektem ich pracy jest zamieszczona poniżej gazetka. Zachęcamy do lektury!

 Gazetka:

                                                                                       Tekst: p.  Grażyna Makuszewska

                                                                                                     p. Katarzyna Cybulko