Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

Święto Szkoły

24-05-2016
17 maja 2016 roku obchodziliśmy Święto Szkoły. Uroczystość zainaugurowała modlitwa w intencji szkoły z udziałem dyrekcji, pedagogów, pracowników szkoły, uczniów z rodzicami oraz pocztu sztandarowego SP 50 w Białymstoku. Nabożeństwa odbyły się w kościele rzymskokatolickim p.w. Świętego Karola Boromeusza w Białymstoku oraz w cerkwii prawosławanej p.w. Świętego Jerzego Wielkomęczennika w Białymstoku.
   Część oficjalną obchodów Święta Szkoły poprowadzili uczniowie klasy V A: Julia Kozłowska
oraz Paweł Filimoniuk przygotowani pod kierunkiem pani Agnieszki Petelskiej.
   Na początku pani dyrektor Teresa Halina Duniewska skierowała ciepłe przemówienie okolicznościowe do wszystkich zgromadzonych na uroczystości szkolnej.
   Następnie uczennica klasy VI A Gabriela Nikołajuk przedstawiła prezentację multimedialną „Wspólnie dla innych”, którą przygotowała we współpracy z Aleksandrą Niechodą (VI A) pod opieką pani Anetty Pogrebniak. Praca, stworzona na ogólnopolski konkurs Rodziny Szkół Jadwiżańskich, przybliżyła nam działania podejmowane na rzecz bliźnich przez społeczność „Pięćdziesiątki”
w bieżącym roku szkolnym.
   Podczas apelu okolicznościowego tradycyjnie zostały wręczone Statuetki Jadwisi. W kategorii nauczyciel otrzymała ją pani Urszula Wiluk - nauczyciel muzyki; w kategorii uczeń Jadwisię przyznano Adamowi Filewiczowi – uczniowi klasy 6 A, natomiast w kategorii przyjaciel szkoły - statuetkę Jadwisi wręczono pani Małgorzcie Lech - doradcy metodycznemu edukacji wczesnoszkolnej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
   Następnie symbolicznie, ale i bardzo uroczyście, oddaliśmy hołd naszej patronce. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty pod portretem Świętej Jadwigi Królowej Polski, zaś tercet muzyczny wykonał utwór pt. “Cantio Polonica”  - tabulaturę Albertusa Długoraja z 1619 roku, który został  zadedykowany patronce z okazji jej święta.
     Utwór wykonali uczniowie naszej szkoły rozwijający swoje talenty na zajęciach odbywających się w pracowni fletów prostych Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku: Magdalena Sarosiek – uczennica klasy III A oraz Mateusz Kruk – uczeń klasy IV E pod kierunkiem Pani Magdaleny Nowickiej.
    Uroczysty apel uświetnił też swoją obecnością występ naszego chóru szkolnego pod dyrygenturą pani Urszuli Wiluk. Wykonał on między innymi hymn szkoły, którego słowa nawiązują do życia Świętej Jadwigi oraz historii naszego kraju.
   Po części oficjalnej pani dyrektor Teresa Halina Duniewska podziękowała wszystkim zaangażowanym z zorganizowanie Święta Szkoły.
    Następnie, ku uciesze społeczności szkolnej, klasy młodsze spędziły radosny czas z wychowawcami na „Balach u Królowej Jadwigi”, a klasy starsze bawiły się na „Jadwiżańskich harcach”, czyli wspólnej dyskotece, którą poprowadził zaproszony do naszej szkoły DJ – pan Adam Szydłowski.
    W trakcie zabawy uczniowie Samorządu Szkolnego pod opieką pani Grażyny Makuszewskiej, pani Ireny Solowiej i pani Urszuli Wiluk zorganizowali kiermasz ciast, będący jednocześnie akcją charytatywną na rzecz podopiecznych białostockiego hospicjum.
     Przy okazji święta w klasach całej szkoły ukazały się gazetki poświęcone życiu i czasom Królowej Jadwigi, a na holu bloku sportowego panie: Alicja Drewicka, Ewa Masajło, Lucyna Czerniakowska, Anna Piłaszewicz, Elżbieta Szlubowska – Piast, Małgorzata Owczarczyk, Jolanta Lul, Marzanna  Białkowska, Joanna Kopczuk zorganizowały wystawy prac pokonkursowych. Wszyscy mogliśmy więc w tym dniu podziwiać między innymi przepiękne berła, kukiełki, portrety Królowej Jadwigi oraz kwiaty wykonane przez dzieci dla patronki z okazji jej święta. Wszystkie te piękne dzieła powstały dzięki inwencji twórczej i zaangażowaniu uczniów naszej szkoły.
    Uroczystość uświetnili swoją obecnością ksiądz Mirosław Niebrzydowski proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Karola Boromeusza w Białymstoku, ksiądz mitrat Grzegorz Misijuk proboszcz Parafii Prawosławnej Świętego Wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku, pani Małgorzata Lech – doradca metodyczny MODM, pan Michał Grzybek  - wiceprezes Podlaskiego Zarządu Okręgowego PCK, przedstawiciele Rady Rodziców: pani Beata Świniarska (przewodnicząca) i pani Anna Violetta Starzak (sekretarz).
 Tekst: p. Urszula Marciniak-Bagińska