Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

XII Festiwal Integracyjny „Śpiewajmy razem, tańczmy razem”

15-06-2016

                                                             „Duchowa doskonałość jest lepsza od fizycznej."

                                                                                                                                 Ezop

      9 czerwca 2016 r. w naszej szkole odbył się XII Integracyjny Festiwal Piosenki i Tańca „Śpiewajmy razem, tańczmy razem.” To już dwunasty raz pani dyrektor – Teresa Halina Duniewska witała licznie przybyłe zespoły z białostockich placówek integracyjnych, opiekunów, którzy włożyli wiele trudu w przygotowanie dzieci do występów, rodziców i wszystkich gości.

     Uroczystość uświetnili swoją obecnością: p. Grażyna Bogdańska - przedstawiciel dyrektora Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, p. Adam Kujawa – pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, p. Elżbieta Katarzyna Kujawa – pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, p. Jolanta Elżbieta Świderska – prezes Fundacji „Oswoić Świat”,
p. Anna Gawryluk – doradca metodyczny szkolnictwa specjalnego i integracyjnego, p. Beata Świniarska – przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej    nr 50, p. Wojciech Depczyński – zastępca dyrektora Ośrodka – Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu, p. Anna Biełaszuk – pedagog szkolny Szkoły Podstawowej nr 14, p. Bożena Chodyniecka – dyrektor Szkoły Podstawowej      Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, p. Marzena Bogumiła Tekień – dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 32 ”Bajkowe Miasteczko”, p. Bożena Arłukiewicz - dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 64 „Akademia Jasia i Małgosi”.

     Występy zespołów taneczno – wokalnych były dobrą okazją do wspólnej zabawy wszystkich uczestników imprezy. Prowadząca Festiwal - pani Bożena Puchalska, pomiędzy występami dzieci, angażowała wszystkich do wspólnej zabawy. Bo nie o rywalizację tu chodziło, ale o integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, w którym funkcjonują. Ponadto pani Bożena Puchalska opracowała prezentację Programu Microsoft PowerPoint, która świetnie komponowała
się z wytępami uczestników.

     Bohaterami pierwszego występu byli wszyscy uczestnicy Festiwalu, a to za sprawą wspólnie zaśpiewanej „Piosenki powitalnej”, podczas której każdy wypowiadał swoje imię.

       Podczas XII Integracyjnego Festiwalu Piosenki i Tańca „Śpiewajmy razem, tańczmy razem” wystąpiły zespoły:

 • Klasa I a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Uczniowie przygotowali utwór pt. „Roześmiana piosenka” pod kierunkiem pani Urszuli Karpowicz i pani Bożeny Łukaszewicz. 
 • Klasa I b integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Uczestnicy przygotowali piosenkę pt.: „Wszystkie dzieci nasze są”  pod opieką pani Izabeli Gimer i pani Katarzyny Sidorczuk.                          
 • Klasa III a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego. Uczniowie zaprezentowali taniec „Waka waka”. Grupę przygotowały panie: Monika Czarniewska i Bożena Grybowicz.                                  
 • Klasa I c  integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Uczniowie zaprezentowali utwór „Kraina bajek”. Klasę przygotowały: pani Agnieszka Garstka i pani Jolanta Żukowska.
 • Grupa O a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Dzieci wykonały piosenkę pt. „Idziemy do zoo”.  Zespół przygotowały panie: Jolanta Lul i MałgorzataOwczarczyk.       
 • Klasa III a integracyjna z prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno – Językowej. Uczniowie przygotowali choreografię do utworu Jessie J. Ariany Grande i Nicki Minaj   pt. „Bang, Bang”. Opiekunem klasy jest pani Joanna Bielawska.
 • Klasa II a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Uczniowie zaprezentowali piosenkę pt.: „Ruch, ruch, ruch”. Zespół przygotowały: pani Beata Pietruczynik i pani Agnieszka Sieńczuk.  
 • Klasa II b  integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Dzieci zaprezentowały utwór „Cha, cha, cha”. Zespół przygotowały: pani Barbara Jaworska i pani Grażyna Żywicka.
 • Klasa III a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Uczniowie przygotowali taniec „Waka, waka”.  Zespół pracował pod kierunkiem: pani Elżbiety Baczewskiej i pani Bożeny Puchalskiej.  
 • Klasa II b integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Uczniowie wykonali piosenkę pt.: „Wiosna to jest to!”. Zespół przygotowały: pani Bożena Kuczyńska i pani Hanna Żochowska.
 • Klasa III b integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Uczniowie zaśpiewali piosenkę pt.: „Przyjaźń wielka sprawa”. Nad zespołem czuwały: pani Anna Jagielska – Ciurla i pani Emilia Stankiewicz.  
 • Klasa II a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.  Uczniowie zaprezentowali  piosenkę pt.: „Wiosenna poleczka”. Zespół przygotowała pani Mariola Pańkowska.            
 • Klasa IV a integracyjna oraz klasa specjalna V e ze Szkoły Podstawowej nr 50. Uczniowie zaśpiewali piosenkę pt. „Kamień z napisem love”. Dzieci do występu przygotowały:  pani Urszula Wiluk i pani Alicja Drewicka. 
 • Grupa z Zespołu Szkół nr 12. Uczniowie przygotowali montaż muzyczno – ruchowy pt. „Parostatek”  pod kierunkiem pani Katarzyny Janiny Siemienowicz i pani Anny Goch.

     Uwieńczeniem występów zespołów klasowych był wspólny taniec wszystkich zgromadzonych na Festiwalu.  

     Na zakończenie pani dyrektor Teresa Halina Duniewska wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy i upominki, by każdy czuł się zwycięzcą.

    Występy uczniom umilił słodki poczęstunek zapewniony przez rodziców uczniów występujących klas ze Szkoły Podstawowej nr 50.

   Życzliwa atmosfera Festiwalu „Śpiewajmy razem, tańczmy razem” umożliwiła każdemu z uczestników przeżywanie radości z sukcesu, który będzie motorem do ich dalszych działań. Festiwal jest jednocześnie doskonałą okazją do uwrażliwienia społeczności szkolnej na problemy osób niepełnosprawnych oraz wyrobienie pozytywnych przekonań o ich niezaprzeczalnych wartościach poprzez prezentacje posiadanych umiejętności.

   Organizatorzy składają serdeczne podziękowania nauczycielom, opiekunom za ogromny trud włożony w przygotowanie uczniów, a także Wam drodzy uczniowie, bo w Waszym zespole każdy gra główną rolę…

Zapraszamy do następnej edycji Festiwalu w przyszłym roku szkolnym!

     XII Integracyjnego Festiwalu Piosenki i Tańca „Śpiewajmy razem, tańczmy razem” zorganizował szkolny zespół ds. integracji. Koordynatorem Festiwalu była p. Beata Pietruczynik - przewodnicząca w/w zespołu.

    GALERIA:

   PODZIĘKOWANIA:

 Tekst: Katarzyna Cybulko