Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

Ważne informacje


Strona 1 z 28  > >>

Ciekawe ferie
05-12-2018
Dyrektor SP nr 50 wraz z Radą Rodziców wzorem lat ubiegłych organizuje wypoczynek zimowy uczniom klas I-III.

Każdy człowiek na pewnym etapie swej drogi musi odnieść sukces, który będzie motorem do dalszych działań i budowania świata jutra.

Prace konkursowe będą udostępniane do wglądu uczniowi wyłącznie w obecności rodziców/prawnych opiekunów w następujących terminach:

Prace konkursowe będą udostępniane do wglądu uczniowi wyłącznie w obecności rodziców/prawnych opiekunów w pokoju nauczycielskim w następujących terminach:

pokaż więcej

 

Z życia szkoły

 

Strona 1 z 106  > >>

Klasa 1c uczestniczy w projekcje Fundacji Uniwersytet Dzieci „Technologie z klasą”.
Popołudniami przedszkolaki z oddziału Ob rozwijają zainteresowania czytelnicze, czytając teksty –  opowiadania, wiersze – z  ELEMENTARZA Aleksandry Plec, Marzeny Skoczylas i Mariana Falskiego.
"Andrzejki”  to ludowa tradycja wróżb, pielęgnowana od najdawniejszych czasów i przekazywana
z pokolenia na pokolenie.
29 listopada 2018 r. klasę 1 c odwiedzili żołnierze- saperzy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

pokaż więcej